روانشناسی ارتباط با مشتری

روانشناسی ارتباط با مشتریان(اناگرام)

مدرس:علی خویه

مجری طرح های مهندسی فروش

مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی 

دوره مدیریت بازاریابی و فروش حرفه ای

o       دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

 

سطوح آموزش عمومی ساعت اصلی ساعت جمع کل (ساعت)
مقدماتی مبانی سازمان و مدیریت ۲ مبانی ارتباطات انسانی و سازمانی ۲ ۲۰
مبانی رفتار سازمانی و منابع انسانی ۲ مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲
مبانی روانشناسی و جامعه شناسی ۲ مبانی بازرگانی و بازاریابی ۲
مبانی اقتصاد و بازار ۲ مبانی رهبری و مربی گری ۲
مبانی مالی و حسابداری ۲ مبانی حقوق بازرگانی ۲
متوسطه اصول بازاریابی ۸ بازاریابی و فروش تلفنی ۴ ۶۰
اصول فروش ۸ مدیریت هوش هیجانی در محیط کار ۴
اصول خرده فروشی ۴ مدیریت زمان ۴
اصول عمده فروشی ۴ خدمات پس از فروش ۸
پخش و لجستیک ۴ مشتری نوازی و مشتری یاری ۴
محیط فروش ۴ روانشناسی ارتباط با مشتری ۴
پیشرفته تحلیل رفتار مصرف کننده ۴ اصول و فنون مذاکرات فروش ۸ ۴۸
تحلیل رفتار فروش رقبا ۴ زبان بدن و مهارتهای دفاع کلامی ۴
بازاریابی و فروش بین المللی ۴ فروش مشاوره ای ۴
فروش مصرفی و فروش صنعتی ۸ روشهای نوین فروش ۴
سازمان فروش ۴ فروش خلاق ۴
عالی مباحث فروش حرفه ای در رشته تخصصی: ۴۰
·    صنعتی·    خدماتی 

·    کشاورزی

·    صنایع غذایی

·    صنایع بهداشتی

·    آرایشی·    شوینده ها 

·    داروها

·    مواد بیولوژیک

·    نانو

·    خودرو·    نفت و گاز 

·    پتروشیمی

·    پوشاک

·    صنایع دستی·    لوازم خانگی 

·    مبلمان

·    نشر

مباحث فروش حرفه ای از بین دروس و سرفصلهای سطوح متوسط و پیشرفته انتخاب گردیده و در این سطح بصورت حرفه ای و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر رشته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. طرح های کاروزی و کارآموزی در این سطح اجرا خواهد گردید.
جمع کل (ساعت) ۱۶۸

 

مدرس:علی خویه

مجری طرح های مهندسی فروش

مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

  عمومی ساعت اصلی ساعت جمع کل (ساعت)
مقدماتی مبانی سازمان و مدیریت ۲ مبانی ارتباطات انسانی و سازمانی ۲ ۲۰
مبانی رفتار سازمانی و منابع انسانی ۲ مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲
مبانی روانشناسی و جامعه شناسی ۲ مبانی بازرگانی و بازاریابی ۲
مبانی اقتصاد و بازار ۲ مبانی رهبری و مربی گری ۲
مبانی مالی و حسابداری ۲ مبانی حقوق بازرگانی ۲
متوسطه روش تحقیق و تحقیقات بازار ۸ ابزارها و تکنیکهای فروش ۸ ۵۶
تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف ۴ مدیریت ارتباط با مشتریان ۴
تجزیه و تحلیل رقبا و استراتژیهایبازاریابی رقابتی ۴ سیاستهای فروش ۴
تجزیه و تحلیل و مدیریت رفتار مشتریان ۴ برنامه ریزی فروش ۴
مدیریت منابع انسانی در فروش ۴
اصول کار تیمی و مدیریت تیم فروش ۴
طبقه بندی مشتریان و روشهای حفظ، احیاء و جذب آنان ۴
ویژگی های شخصیتی مدیران و رهبرانفروش ۴
پیشرفته مدیریت محصول ۴ استراتژی های فروش ۴ ۵۶
قیمت گذاری ۴ مهندسی فروش ۴
مدیریت توزیع ۴ فروش الکترونیکی ۴
روابط عمومی و تبلیغات ۴ اصول نمایندگی ها ۴
مدیریت فروش ۸ مدیریت تحول و نوآوری در فروش ۴
عارضه یابی سازمانهای فروش ۴
تامین مالی در فروش ۴

 

۱) نقش نیروی میز پذیرش در ارتقاء نظام بازاریابی و فروش شرکت ها

۲)  تکنیکهای بازاریابی و فروش تلفنی
۳) روشهای پیش بینی فروش
۴) مهارتهای لازم برای فروشندگی حرفه ای
۵)  مدیریت برند
۶) اصول بازار یابی خدمات
۷) روانشناسی ارتباط با مشتریان(اناگرام)

 

 دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

 

سطوح آموزش عمومی ساعت اصلی ساعت جمع کل (ساعت)
مقدماتی مبانی سازمان و مدیریت ۲ مبانی ارتباطات انسانی و سازمانی ۲ ۲۰
مبانی رفتار سازمانی و منابع انسانی ۲ مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲
مبانی روانشناسی و جامعه شناسی ۲ مبانی بازرگانی و بازاریابی ۲
مبانی اقتصاد و بازار ۲ مبانی رهبری و مربی گری ۲
مبانی مالی و حسابداری ۲ مبانی حقوق بازرگانی ۲
متوسطه اصول بازاریابی ۸ بازاریابی و فروش تلفنی ۴ ۶۰
اصول فروش ۸ مدیریت هوش هیجانی در محیط کار ۴
اصول خرده فروشی ۴ مدیریت زمان ۴
اصول عمده فروشی ۴ خدمات پس از فروش ۸
پخش و لجستیک ۴ مشتری نوازی و مشتری یاری ۴
محیط فروش ۴ روانشناسی ارتباط با مشتری ۴
پیشرفته تحلیل رفتار مصرف کننده ۴ اصول و فنون مذاکرات فروش ۸ ۴۸
تحلیل رفتار فروش رقبا ۴ زبان بدن و مهارتهای دفاع کلامی ۴
بازاریابی و فروش بین المللی ۴ فروش مشاوره ای ۴
فروش مصرفی و فروش صنعتی ۸ روشهای نوین فروش ۴
سازمان فروش ۴ فروش خلاق ۴
عالی مباحث فروش حرفه ای در رشته تخصصی: ۴۰
·    صنعتی·    خدماتی 

·    کشاورزی

·    صنایع غذایی

·    صنایع بهداشتی

·    آرایشی·    شوینده ها 

·    داروها

·    مواد بیولوژیک

·    نانو

·    خودرو·    نفت و گاز 

·    پتروشیمی

·    پوشاک

·    صنایع دستی·    لوازم خانگی 

·    مبلمان

·    نشر

مباحث فروش حرفه ای از بین دروس و سرفصلهای سطوح متوسط و پیشرفته انتخاب گردیده و در این سطح بصورت حرفه ای و با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر رشته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. طرح های کاروزی و کارآموزی در این سطح اجرا خواهد گردید.
جمع کل (ساعت) ۱۶۸
دکمه بازگشت به بالا