تجارتتجارت بین المللفروشکتاب های علی خویهکتاب های منتشر شده

کتاب اسرار تجارت بین الملل

فهرست کتاب اسرار تجارت بین الملل

تالیف و ترجمه علی خویه

نشر مهربان  ۶۶۴۰۹۱۸۱ تهران

 

فصل ۱ – مدیریت و مهندسی عوامل تجاری بیش از تجارت بین‌الملل

۱-۱- تصمیم‌گیری‌های اصلی ورود به بازارهای خارجی                                           ۲۱

۱-۱-۱- اول این که چرا باید شروع به تجارت بین‌الملل نمود؟                            ۲۱

۱-۱-۲- دوم این که چگونه وارد بازارهای بین‌المللی شد؟                         ۲۱

۱-۱-۳- سوم این که به کدام بازارها وارد شوند؟                                ۲۲

۱-۱-۴- چهارم این که در چه زمانی وارد شوند؟                                ۲۲

۱-۱-۵- پنجم این که در چه مقیاس یا اندازه‌ای وارد بازار خارجی گردند؟    ۲۲

۱-۲- بازاریابی بین‌الملل و راهکارهای ورود به بازار بین‌المللی                ۲۲

۱-۲-۱- تعریف بازاریابی بین‌الملل                                         ۲۳

۱-۲-۲- چند روش تجارت بین‌الملل در جهان مرسوم است؟                ۲۴

۱-۳- روش‌های شروع تجارت و بازرگانی بین‌الملل                          ۲۵

۱-۳-۱- اسرار ثبت شرکت‌های خارجی در ایران                              ۲۵

۱-۳-۲- اسرار ثبت شعبه‌ی شرکت‌های خارجی ۲۷

۱-۲-۳- مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی                      ۲۷

۱-۳-۴- ۳۰ نکته‌ی کلیدی در خریدهای خارجی                              ۲۹

۱-۳-۵- تجریه و تحلیل بازارهای خارجی                              ۳۲

۱-۴- اهداف بخش خرید                                              ۳۳

۱-۴-۱- توان‌مندی‌های خرید                                      ۳۴

۱-۴-۲- اصول مهم در خرید                                          ۳۵

۱-۴-۳- ارتباط بخش خرید با دیگر واحدهای سازمان                 ۳۵

۱-۴-۴- هزینه‌های خرید                                              ۳۵

۱-۴-۵- خرید از منابع داخلی یا خارجی                            ۳۶

۱-۴-۶- محاسن ساخت به جای خرید                              ۳۷

۱-۴-۷- گونه‌های نظام خرید                                ۳۷

۱-۴-۸- اقسام خرید                                            ۳۸

۱-۴-۸-۱- خریدهای برنامه‌ریزی شده                          ۳۸

۱-۴-۸-۲- خرید‌های موردی                                      ۳۸

۱-۴-۸-۳- خریدهای متمرکز                                      ۳۸

۱-۴-۸-۴- خریدهای غیرمتمرکز                                     ۳۹

۱-۴-۹- انواع خریدها از نظر کمیت (مبلغ)                           ۳۹

۱-۴-۹-۱- خریدهای جزیی                                            ۳۹

۱-۴-۹-۲- خریدهای متوسط                                         ۳۹

۱-۴-۹-۳- خریدهای عمده                                           ۴۰

۱-۴-۱۰- فرایند خرید                                                ۴۰

۱-۴-۱۰-۱- تشخیص نیاز                                         ۴۰

۱-۴-۱۰-۲- انتخاب تامین کنندگان                               ۴۰

۱-۴-۱۰-۳- انجام سفارش                                        ۴۱

۱-۴-۱۰-۴- پیگیری سفارش                                       ۴۱

۱-۴-۱۰-۵- دریافت سفارش                                       ۴۱

۱-۴-۱۰-۶- بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده              ۴۱

۱-۴-۱۱- اسناد اساسی خرید                                      ۴۲

۱-۴-۱۲- خرید خارجی                                               ۴۳

۱-۴-۱۲-۱- مراحل خرید خارجی                                    ۴۳

۱-۴-۱۲-۲- تهیه پروفرما                                              ۴۳

۱-۴-۱۲-۳- مراحل ا نجام ثبت سفارش                             ۴۴

۱-۴-۱۳- نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت و حمل کالای خریداری شده     ۴۵

۱-۵- مذاکره                                                              ۴۶

۱-۵-۱- ارتباط                                                       ۴۶

۱-۵-۲- ارکان مذاکره                                                ۴۶

۱-۵-۳- تعریف مذاکره                                                 ۴۷

۱-۵-۴- فرایند مذاکره                                                  ۴۷

۱-۵-۵- مراحل مذاکره                                                 ۴۷

۱-۵-۶- تنظیم استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها                               ۴۸

۱-۵-۷- مدل برنامه‌ریزی مذاکره                                   ۴۸

۱-۵-۸- برنامه‌ریزی عملیاتی برای  مذاکره                          ۴۹

۱-۵-۹- بررسی نتایج مذاکره                                         ۵۰

۱-۵-۱۰- نکات مهم در مذاکرات بازاریابی بین‌المللی                 ۵۰

۱-۵-۱۱- تاکتیک‌های مهم در فرایند مذاکره:                          ۵۰

۱-۶- اسناد مورد نیاز برای بازرگانی خارجی                           ۵۱

۱-۶-۱-کارت بازرگانی                                                    ۵۱

۱-۶-۲- پروفرما                                                       ۵۱

۱-۶-۳- اجازه‌ی ورود و فرم درخواست ثبت سفارش               ۵۲

۱-۶-۴- قراردادها                                                       ۵۲

۱-۷-  پیگیری‌های خرید خارجی                                      ۵۶

۱-۸- شرایط تجارت بین‌الملل (اینکوترمز)۲۰۰۰                       ۵۸

۱-۹- راز مشتری شناسی در بازاریابی بین‌الملل                        ۵۹

۱-۱۰- عوامل مؤثر در ورود به بازارهای بین‌المللی                     ۶۱

۱-۱۰-۱- عوامل جغرافیایی                                         ۶۱

۱-۱۰-۲-  عوامل رقابتی                                             ۶۲

۱-۱۰-۳- تصمیم‌گیری ورود به بازار                                     ۶۳

۱-۱۰-۴- شرایط ورود شرکتها به بازار بین‌المللی                      ۶۴

۱-۱۰-۵- علل ورود شرکتها به بازار بین‌المللی                         ۶۴

۱-۱۰-۶- استراتژی‌های ورود به بازار جهانی ۶۵

۱-۱۰-۶-۱- فروش خارجی از طریق خریداران داخلی           ۶۵

۱-۱۰-۶-۲-فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده‌ی دیگر ۶۶

۱-۱۰-۶-۳- مزایای شرکتهای مدیریت صادرات                    ۶۶

۱-۱۰-۶-۴- معایب شرکتهای مدیریت صادرات                 ۶۶

۱-۱۰-۶-۵- معیارهای شناسایی نمایندگی‌های فروش         ۶۶

۱-۱۰-۶-۶- معیارهای انتخاب یک نمایندگی فروش                  ۶۶

۱-۱۰-۶-۷- دلایل عمده‌ی انتخاب استراتژی‌های تولید در خارج از کشور        ۶۷

۱-۱۰-۶-۸- مزایای روش حق‌الامتیاز                                             ۶۷

۱-۱۰-۶-۹- معایب روش حق‌الامتیاز                                          ۶۷

۱-۱۰-۶-۱۰- کاهش معایب روش اعطای مجوز تولید                     ۶۸

۱-۱۰-۶-۱۱- مونتاژ                                                         ۶۸

۱-۱۰-۷- صادرات                                                            ۶۸

۱-۱۰-۷-۱- تعریف صادرات                                                ۶۹

۱-۱۰-۷-۲- شرایط صادرات                                               ۶۹

۱-۱۰-۷-۳- اصول و قواعد صادرات                                       ۷۰

۱-۱۰-۷-۴- صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی           ۷۱

۱-۱۰-۷-۵- انواع بروات وصولی                                             ۷۲

۱-۱۰-۷-۶- نحوه‌ی دریافت وجه برات اسنادی                            ۷۳

۱-۱۰-۷-۷- نقش اطلاع‌رسانی در صادرات                               ۷۴

۱-۱۰-۷-۸- صادرات قطعی                                             ۷۵

۱-۱۰-۷-۹- صادرکننده‌ی بازارچه‌ی مرزی                                  ۷۶

۱-۱۰-۷-۱۰- انواع کالاهای صادراتی                                         ۷۷

۱-۱۰-۷-۱۱- قیمت‌گذاری کالای صادراتی توسط گمرک ایران             ۷۸

۱-۱۰-۷-۱۲- مراحل صدور کالا در بازارچه‌ی مشترک مرزی              ۷۹

۱-۱۰-۷-۱۳- تنظیم اظهارنامه                                             ۸۰

۱-۱۰-۷-۱۴- واریز هزینه‌های گمرکی                                  ۸۲

۱-۱۰-۷-۱۵- ارزیابی کالاهای صادراتی                            ۸۳

۱-۱۰-۷-۱۶- صدور اسناد ترخیص                                 ۸۴

۱-۱۰-۷-۱۷- خلاصه‌ی مراحل صدور کالا                        ۸۴

۱-۸-۱۰- واردات                                                   ۸۶

۱-۱۰-۸-۱- واردکننده‌ی کالا در بازارچه مرزی                 ۸۶

۱-۱۰-۸-۲- واردات قطعی                                        ۸۶

۱-۱۰-۸-۳- واردات از طریق بازارچه‌های مرزی                  ۸۹

۱-۱۰-۸-۴- انواع کالا از لحاظ شرایط ورود                      ۸۹

۱-۱۰-۸-۵- واردات در بازارچه‌های مرزی                         ۹۰

۱-۱۰-۸-۶- تشریفات ترخیص                               ۹۲

۱-۱۰-۸-۷- تجارت و واردات کالاهای بهداشتی             ۹۳

۱-۱۱- اسرار ضمانت‌نام‌ها و اسناد بازرگانی بین‌الملل          ۹۶

۱-۱۱-۱- اسناد بازرگانی خارجی ملی                          ۹۶

۱-۱۱-۲- اسناد بازرگانی خارجی بین‌المللی                     ۹۶

۱-۱۱-۳- گواهی مبدأ                                            ۹۷

۱-۱۱-۴- ثبت سفارش                                          ۹۷

۱-۱۱-۵- بارنامه Bill of lading (B/L)                           ۹۸

۱-۱۱-۶- پروفرما یا سیاهه‌ی بازرگانی                             ۹۸

۱-۱۱-۶-۱- سیاهه‌ی گواهی شده (Certified Invoice)        ۹۸

۱-۱۱-۶-۲- سیاهه‌ی کنسولی (Consular Invoice)           ۹۸

۱-۱۱-۷- آفر یا سفارش                                            ۹۸

۱-۱۱-۸- فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی                ۹۸

۱-۱۱-۹- اظهارنامه‌ی گمرکی                                          ۱۰۰

۱-۱۱-۱۰- پروانه سبز گمرکی                                         ۱۰۰

۱-۱۱-۱۱- ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت APG                       ۱۰۰

۱-۱۱-۱۲- لیست عدل‌بندی  (Packing- list)                        ۱۰۱

۱-۱۱-۱۳- گواهی استاندارد                                             ۱۰۲

۱-۱۱-۱۴- گواهی بهداشت (حسب مورد)                      ۱۰۳

۱-۱۱-۱۵- قبض انبار                                          ۱۰۳

۱-۱۱-۱۶- گواهی بازرسی                                     ۱۰۵

۱-۱۱-۱۷- وکالت‌نامه                                            ۱۰۵

۱-۱۱-۱۸- ترخیصیه                                             ۱۰۵

۱-۱۱-۱۹- قبض انبار                                            ۱۰۶

۱-۱۱-۲۰- انواع ضمانتنامه‌های ارزی                            ۱۰۶

۱-۱۱-۲۱- ضمانتنامه‌ی بانکی چیست؟                          ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- انواع ضمانتنامه‌ی بانکی از نقطه نظر موضوعی     ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- ۱- ضمانتنامه‌ی شرکت در مناقصه/ مزایده        ۱۰۷

۱-۱۱-۲۲- ۲- ضمانتنامه‌ی حسن انجام کار/تعهدات          ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۳- ضمانتنامه‌ی پیش پرداخت                    ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۴-  ضمانتنامه‌ی استرداد کسور وجه‌الضمان         ۱۰۸

۱-۱۱-۲۲- ۵- ضمانتنامه‌ی گمرکی                              ۱۰۹

۱-۱۱-۲۲- ۶-  ضمانتنامه‌ی تعهد پرداخت                       ۱۰۹

۱-۱۱-۲۲-۷-  سایر ضمانتنامه‌ها                                 ۱۰۹

۱-۱۱-۲۳- انواع ضمانتنامه‌های بانکی از نظر نحوه‌ی صدور ۱۱۰

۱-۱۱-۲۳-۱- ضمانتنامه‌های مستقیم                         ۱۱۰

۱-۱۱-۲۳-۲- ضمانتنامه‌های غیرمستقیم                    ۱۱۰

۱-۱۱-۲۴- انواع ضمانتنامه‌های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی    ۱۱۰

۱-۱۱-۲۴-۱-  ضمانتنامه‌های صادراتی                                  ۱۱۱

۱-۱۱-۲۴-۲-  ضمانتنامه‌های وارداتی                                ۱۱۱

۱-۱۱-۲۵- قانون حاکم بر ضمانتنامه‌ها                               ۱۱۱

۱-۱۱-۲۶- مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس     ۱۱۲

۱-۱۱-۲۷- اعتبار خریدار                                                    ۱۱۲

۱-۱۱-۲۸- ریفاینانس                                                       ۱۱۳

۱-۱۱-۲۹- فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)                        ۱۱۳

۱-۱۱-۳۰- ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)                   ۱۱۴

۱-۱۲- اصطلاحات بین‌المللی حمل و نقل                                       ۱۱۴

۱-۱۳- حقوق، عوارض و هزینه‌های بندر بر کشتی‌ها در بنادر جنوبی        ۱۲۲

۱-۱۴- بعضی از اصطلاحات رایج در حمل هوایی                            ۱۲۳

۱-۱۵- بارنامه‌ی هوایی                                                         ۱۲۳

۱-۱۶- برات اسنادی                                                           ۱۲۵

۱-۱۷- انواع برات وصولی                                              ۱۲۵

۱-۱۷-۱- برات وصولی ساده                                           ۱۲۶

۱-۱۷-۲- برات وصولی اسنادی                                       ۱۲۷

۱-۱۷-۳- اعتبار اسنادی پشت به پشت اتکایی                        ۱۲۷

۱-۱۷-۴- اعتبار اسنادی مدت‌دار و نسیه                               ۱۲۸

۱-۱۸- کارت بازرگانی                                         ۱۲۸

۱-۱۸-۱- کاربردهای کارت بازرگانی                     ۱۲۸

فصل ۲ – مدیریت و مهندسی عوامل تجاری حین تجارت بین‌الملل

۲-۱- فرایند انجام خرید و سفارش خارجی از طریق کارت بازرگانی                ۱۳۵

۲-۲- گواهی بازرسی                                                             ۱۴۲

۲-۳- اسناد حمل                                                               ۱۴۴

۲-۴- اظهارنامه‌ها و مدارک پیوست                                           ۱۴۴

۲-۴-۱- اظهارنامه‌ی اجمالی                                     ۱۴۴

۲-۴-۲- اظهارنامه‌ی ورود یا خروج Declaration of Arrivel or Departure            ۱۴۵

۲-۴-۳- اظهار نامه‌ی کالا Declaration Goods                                   ۱۴۵

۲-۴-۴- اظهار نامه مبدأ Declaration of Origin                               ۱۴۵

۲-۴-۵- اعلامیه‌ی ارز                                                          ۱۴۵

۲-۴-۶- بار انداز                                                                                  ۱۴۵

۲-۴-۷- بارنویسی                                                                              ۱۴۶

۲-۴-۸- بارنامه                                                                            ۱۴۶

۲-۴-۹- پروفرما                                                                         ۱۴۶

۲-۴-۱۰- ترانشیپ Transshipment                                                 ۱۴۶

۲-۴-۱۱- تعهد ترانزیت Transit bond-note                                        ۱۴۶

۲-۴-۱۲- ترخیص کالا Clearance of Goods                                     ۱۴۷

۲-۴-۱۳- درابک Drwback                                                     ۱۴۷

۲-۴-۱۴- سیاهه‌ی تجاری                                                     ۱۴۷

۲-۴-۱۵- سیف CIF                                                         ۱۴۸

۲-۴-۱۶- سی اند اف F&C                                               ۱۴۸

۲-۴-۱۷- عدل                                                                    ۱۴۸

۲-۴-۱۸- فله                                                                       ۱۴۸

۲-۴-۱۹- فوب FOB                                                              ۱۴۸

۲-۴-۲۰- کانتینر                                                                  ۱۴۸

۲-۴-۲۱- کالای متروکه                                                      ۱۴۸

۲-۴-۲۲- کابوتاژ                                                            ۱۴۹

۲-۴-۲۳- کارته تیر                                                         ۱۴۹

۲-۴-۲۴- کارنه آ.ت.آ ATA                                                  ۱۴۹

۲-۴-۲۵- کالاهای توشه‌ای و ملزومات Store                                    ۱۴۹

۲-۴-۲۶- کنوانسیون آ.ت.آConvention ATA                                 ۱۴۹

۲-۴-۲۷- منوانسیون کیوتو Convention Kyoto                              ۱۵۰

۲-۴-۲۸- کنوانسیون نایروبی Nairobi Convention                           ۱۵۰

۲-۴-۲۹- گواهی مبدأ Cortificate of Orign                            ۱۵۰

۲-۴-۳۰- گواهی بازرسی                                                  ۱۵۰

۲-۴-۳۱- گواهی بیمه                                                     ۱۵۰

۲-۴-۳۲- مانیفست                                                      ۱۵۱

۲-۴-۳۳- مانیفست محموله (بار)                                       ۱۵۱

۲-۵- اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی                                   ۱۵۱

۲-۶- معیارهای طبقه‌بندی کالا                                            ۱۵۳

۲-۶-۱- توصیف و شرح کالا                                              ۱۵۳

۲-۶-۲- درجه و مرحله‌ی ساخت                                        ۱۵۴

۲-۶-۳- کاربرد یا عمل                                                   ۱۵۴

۲-۶-۴- بیمه‌ی باربری (حمل و نقل) کالا                             ۱۵۴

۲-۶-۴-۲- تقسیم‌بندی بر پایه‌ی محدوده‌ی جغرافیای                 ۱۵۵

۲-۶-۴-۳- تقسیم‌بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه‌ای                  ۱۵۵

۲-۷- انواع پوشش بیمه‌ای در بیمه‌ی حمل و نقل کالا                ۱۵۵

۲-۷-۱- بیمه با شرایط C                                             ۱۵۶

۲-۷-۲- خطرات بیمه شده                                           ۱۵۶

۲-۷-۳- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت محمولات وارداتی و صادراتی       ۱۵۷

۲-۷-۴- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات حمل و نقل داخلی         ۱۵۷

۲-۷-۵- اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت محمولات وسایل نقلیه‌ی آبی (شناورهای
کوچک و دریای)

۲-۸- شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ی باربری                    ۱۵۸

۲-۹- شناخت سازمان‌های تجاری                          ۱۵۹

۲-۹-۱- کمیسیون اقتصاید و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و منطقه‌ی اقیانوس آرام (ESCA) 160

۲-۹-۲- مؤسسه‌ی آموزشی و پرورشی ملل متحد (UNITAR)                               ۱۶۰

۲-۹-۳- کنفرانس تجارت و توسعه‌ی ملل متحد(UNCTAD)                       ۱۶۰

۲-۹-۴- بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه                                  ۱۶۱

۲-۹-۵- صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)                        ۱۶۱

۲-۹-۶- صندوق بین‌المللی توسعه‌ی کشاورزی (IFAD)                 ۱۶۱

۲-۹-۷- صندوق بین‌المللی پول (IMF)                                  ۱۶۱

۲-۹-۸- سازمان جهانی بهداشت (WHO)                                ۱۶۱

۲-۹-۹- سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) (FAO)                  ۱۶۲

۲-۹-۱۰- سازمان جهانی هواشناسی (WMO)                                     ۱۶۲

۲-۹-۱۱- سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) (UNESCO)      ۱۶۲

۲-۹-۱۲- سازمان بین‌المللی کار (ILO)                                               ۱۶۲

۲-۹-۱۳- سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) (ICAO)                         ۱۶۳

۲-۹-۱۴- سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد (یونیدو) (UNIDO)                      ۱۶۳

۲-۹-۱۵- سازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت (اوپک)  (OPEC)                      ۱۶۳

۲-۹-۱۶- برنامه‌ی عمران ملل متحد (UNDP)                                         ۱۶۳

۲-۱۰- سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو)                                                 ۱۶۴

۲-۱۰-۱- سازمان بین‌المللی ایزو ISO                                             ۱۶۴

۲-۱۰-۲- هدف ایزو ISO                                                        ۱۶۴

۲-۱۰-۳- استاندارد اختیاری ایزو ISO                                           ۱۶۴

۲-۱۰-۴- مفاهیم ایزو ۹۰۰۰                                                         ۱۶۵

۲-۱۰-۵- خصوصیت بارز ایزو ۹۰۰۰                                                  ۱۶۶

۲-۱۰-۶- مدت اعتبار ایزو ۹۰۰۰                                                      ۱۶۶

۲-۱۰-۷- گواهینامه‌ی ایزو ۹۰۰۰                                                      ۱۶۷

۲-۱۰-۸- قدم‌های اساسی جهت دریافت گواهینامه‌ی ISO9000                    ۱۶۷

۲-۱۱- اتحادیه اقتصادی                                                           ۱۶۸

۲-۱۲- تحقیقات بازاریابی خارجی                                                 ۱۷۱

۲-۱۲-۱- مشکلات تحقق بازاریابی در کشورهای مختلف                     ۱۷۱

۲-۱۲-۲- سیستم اطلاعاتی بازاریابی                                            ۱۷۲

۲-۱۲-۳- ارکان اساسی سیستم اطلاعاتی بازاریابی                                  ۱۷۲

۲-۱۲-۴- دسته‌بندی اطلاعات مربوط به بازار                                     ۱۷۳

۲-۱۲-۵- استراتژی بازاریابی بین‌الملل                                             ۱۷۳

۲-۱۲-۶- دوره‌ی عمر کالای بین‌المللی                                          ۷۴

۲-۱۲-۷- نام‌گذاری کالا                                                          ۱۷۴

۲-۱۲-۸- معرفی کالای جدید                                                    ۱۷۴

۲-۱۲-۹- ترفیع                                                                  ۱۷۵

۲-۱۲-۱۰- موانع فرآیند ارتباطات بین‌المللی                                       ۱۷۵

۲-۱۲-۱۱- تبلیغات جهانی                                                      ۱۷۵

۲-۱۲-۱۲- قیمت‌گذاری                                                         ۱۷۶

۲-۱۲-۱۳- عوامل موثر بر قیمت‌گذاری بین‌المللی                              ۱۷۶

۲-۱۲-۱۴- قیمت جهانی و قیمت‌های مختلف برای بازارهای مختلف        ۱۷۶

۲-۱۲-۱۵- توزیع                                                                ۱۷۷

۲-۱۲-۱۶- ساختار توزیع بین‌المللی                                           ۱۷۷

۲-۱۲-۱۷- استراتژی توزیع بین‌المللی                            ۱۷۷

۲-۱۳- استاندارد و تجارت                                         ۱۷۸

۲-۱۴- انواع استاندارد                                                ۱۷۹

۲-۱۴-۱- استاندارد ملی                                             ۱۷۹

۲-۱۴-۲- استاندارد منطقه‌ای                                        ۱۷۹

۲-۱۴-۳- استاندارد بین‌المللی                                       ۱۸۰

۲-۱۴-۴- نقش مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تجارت     ۱۸۱

۲-۱۴-۵- اداره‌ی ‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران              ۱۸۱

۲-۱۵- روش‌های اجرایی موجود در اداره‌ی نظارت بر امور صادرات و واردات                     ۱۸۲

۲-۱۵-۱- صدور گواهینامه انطباق یا عدم انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری    ۱۸۲

۲-۱۵-۲- صدور گواهینامه‌ی انطباق کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری         ۱۸۳

۲-۱۵-۳- صدور مجوز حذف بازرسی                                                    ۱۸۳

۲-۱۵-۴- ضوابط فنی استفاده از CE مارک                                       ۱۸۴

۲-۱۶- معرفی سایت‌ها و منابع مفید تجارت بین‌الملل                      ۱۸۴

۲-۱۷- ثبت سفارش                                                          ۱۸۹

۲-۱۷-۱- مراحل ثبت سفارش                                              ۱۸۹

۲-۱۷-۲- انواع ثبت سفارش                                                 ۱۹۰

۲-۱۷-۳- ثبت سفارش و مراحل آن                                        ۱۹۱

۲-۱۷-۳-۱- انواع روش‌های واردات کالا از طریق ثبت سفارش                 ۱۹۳

۲-۱۷-۳-۲-  مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا                            ۱۹۴

۲-۱۷-۳-۳-  اصلاحیه‌ی ثبت سفارشات                                           ۱۹۵

۲-۱۷-۳-۴-  تمدید ثبت سفارش                                                 ۱۹۵

۲-۱۷-۳-۵-  ابطال ثبت سفارشات                                             ۱۹۶

۲-۱۷-۳-۶-  ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده ۱۲ ق م ص ماده ۲۴ آیین‌نامه آن قانون   ۱۹۶

۲-۱۷-۳-۷-  نحوه ی گردش کار اجرایی                                                        ۱۹۶

۲-۱۷-۴-۷- وظایف و نحوه ی کار کمیسیون چهارنفره                                 ۱۹۸

۲-۱۸- SWIFT چیست؟                                         ۲۰۱

۲-۱۹- انواع بارنامه‌های دریایی                                     ۲۰۲

۲-۲۰- انواع دیگر بارنامه                                            ۲۰۴

۲-۲۱-‌ فنون مذاکرات بین‌المللی                                       ۲۰۵

۲-۲۲- ۴۵ راز برای موفقیت در تجارت بازرگانی و بازاریابی بین‌الملل      ۲۱۱

۲-۲۳- اسرار تجارت دریایی                                                      ۲۱۶

۲-۲۴- مطالب مفید در مورد حمل و نقل دریایی                                ۲۱۸

۲-۲۵- ارتباط موسسات بازرگانی با بازار ارز                                      ۲۱۹

۲-۲۶- روش‌های پیش‌بینی قیمت ارز                                  ۲۲۰

فصل ۳ – اسرار تجارت و عملیات مهندسی تجارت بین‌الملل

۳-۱- مفهوم تحویل موقت و تحویل دائم                                  ۲۲۳

۳-۲- فعالیت حمل و نقل (یا کریری)                                      ۲۲۴

۳-۲-۱- وظایف کریر                                                        ۲۲۴

۳-۲-۲- مسئولیت‌ها                                 ۲۲۵

۳-۲-۳- حقوق                                       ۲۲۶

۳-۲-۴- داوری                                    ۲۲۶

۳-۲-۵- بیمه                                      ۲۲۷

۳-۳- وظایف فورواردر                             ۲۲۷

۳-۴- حمل و نقل بین‌المللی (T.I.R)                  ۲۲۸

۳-۵- مقررات TIR                                     ۲۲۹

۳-۶- اقداماتی که باید در صورت اطلاع از حوادث در ارتباط با راهنامه‌های C.M.R انجام شود۲۳۰

۳-۷- بخشی از آیین‌نامه‌ی اجرایی قانونی حمل و نقل و عبور کالای خارجی             ۲۳۱

۳-۸- قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه                       ۲۳۲

۳-۹- ۱۴ راز مؤثر برای موفقیت در بازار کار                            ۲۳۴

۳-۱۰- ۵۰ راز برای داشتن سایتهای تجاری جذاب و تجارت الکترونیک موفق        ۲۳۶

۳-۱۱- ۱۰ اشتباه بزرگ در راه‌اندازی تجارت بین‌الملل                            ۲۴۲

۳-۱۲- ۲۶ راز برای موفقیت در فروشندگی (فروشنده‌ی حرفه‌ای)                 ۲۴۵

۳-۱۴- ۳۳ راز موفقیت در تجارت و کسب و کار                                ۲۵۰

۳-۱۵- ۹ راز طلایی و جادویی مهم برای استفاده از کلمات در فروش          ۲۵۴

۳-۱۶- ۴۰ راز طلایی بازاریابی، خرید، فروش و مذاکره‌ی تلفنی                 ۲۵۵

۳-۱۷- ۲۵ راز مهم در مشتری‌مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان           ۲۶۰

۳-۱۸- ۵ راز پنهان موفقیت در بازاریابی                                              ۲۶۷

۳-۱۹-  ۴۸ راز کلیدی فروش و فروشندگی                              ۲۶۸

۳-۲۰-  ۱۰ راز طلایی موفقیت در فروش و بازاریابی                     ۲۷۳

۳-۲۱-  ۹ راز تاجران موفق                                                 ۲۷۴

۳-۲۲-  ۱۰ راز مهم در مدیریت بخش فروش                             ۲۷۶۷

۳-۲۳-  ۱۵ راز تاجران موفق                                               ۲۷۹

۳-۲۴-   ۱۰ راز مهم در تجارت الکترونیک                               ۲۸۰

۳-۲۵-  ۲۲ راز موفقیت در تجارت الکترونیک                                 ۲۸۳

۳-۲۶-  ۱۰ راز کلمات جذاب تبلیغاتی در کسب و کار                          ۲۸۵

۳-۲۷-  ۲۱ راز برای خرید بهتر                                                  ۲۸۷

۳-۲۸-  ۱۰ راز مهم هنگام خرید                                                 ۲۸۹

۳-۲۹-  ۱۰ راز برای حرفه‌ای شدن در کار                                      ۲۹۱

۳-۳۰-  ۱۶ راز حرفه‌ای اندیشیدن و حرفه‌ای شدن در تجارت                  ۲۹۲

۳-۳۱-  ۱۱ راز تفکر انسانهای موفق                                            ۲۹۳

۳-۳۲-  ۵ راه برای موفقیت در فروشندگی اینترنتی                            ۲۹۴

۳-۳۳-  رازهای حمل و نقل هوایی در تجارت بین‌الملل                     ۲۹۶

فصل ۴ – مبانی اصول و مفاهیم اینکوترمز

۴-۱- هدف و قلمرو اینکوترمز                                                 ۳۰۳

۴-۲- علت بازنگری اینکوترمز                                                  ۳۰۴

۴-۳- اینکوترمز ۲۰۰۰                                                           ۳۰۵

۴-۴- منظور نمودن اینکوترمز در قرار داد فروش                               ۳۰۶

۴-۵- ساختار اینکوترمز                                                          ۳۰۶

۴-۶- ترمینولوژی                                                         ۳۰۶

۴-۶-۱- فروشنده‌ی (کالا) Shipper                          ۳۰۸

۴-۶-۲- تحویل Delivery                                    ۳۰۸

۴-۶-۳- «معمول» ـ (متداول) Usual                       ۳۰۹

۴-۶-۴- «هزینه‌ها» (عوارض) Charges                    ۳۰۹

۴-۶-۵- «بنادر»، «اماکن (محلها)»، «نقاط» و «محلهای کار»                ۳۱۰

۴-۶-۶- «کشتی» و «شناور» Ship and Vessel                               ۳۱۰

۴-۶-۷- «کنترل» و «بازرسی» Checking and inspection                 ۳۱۰

۴-۶-۸- وظایف فروشنده در تحویل (کالا)                                       ۳۱۱

۴-۶-۹- انتقال مسئولیت (ریسک) و هزینه‌های مربوط به کالا                  ۳۱۱

۴-۷- اصطلاحات                                                                  ۳۱۲

۴-۷-۱- اصطلاحات گروه F                                                   ۳۱۲

۴-۷-۲- اصطلاحات گروه “C”                                                ۳۱۳

۴-۷-۴- اصطلاحات گروه D                                                  ۳۱۸

۴-۸- ایجاد تغییر در اینکوترمز                                                ۳۱۹

۴-۹- توضیح در مورد استفاده از اصطلاحات۳۲۴

۴-۱۰- بارنامه و تجارت الکترونیکی                                          ۲۴

۴-۱۱- اسناد حمل غیرقابل انتقال به جای بارنامه‌ها                         ۳۲۵

۴-۱۲- حق دادن دستورات به حمل کننده                                   ۳۲۶

۴-۱۳- داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی                                      ۳۲۶

۴-۱۴- EXW (EX wirks) تحویل در محل کار (محل تعیین شده)               ۳۲۷

۴-۱۵- FCA (… named palce) تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده)    ۳۳۰

۴-۱۶- (…named port of shipment) FAS «تحویل در کنار کشتی» (بندر تعیین‌شده)  ۳۳۵

۴-۱۷- (…named port of shipment) FOB تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده) ۳۳۹

۴-۱۸- (…named port of destination) CFR هزینه و کرایه‌ی حمل (بندر مقصد تعیین شده) ۳۴۳

 ۴-۱۹- (…named port of destination) CIF هزینه، بیمه و کرایه‌ حمل (بندر مقصد تعیین شده) ۳۴۷

۴-۲۰- (…named place of destination) CPT کرایه‌ی حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) ۳۵۲

۴-۲۱- (…named place of destination) CIP کرایه‌ی حمل و حق بیمه‌ی پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) ۳۵۶

۴-۲۲- (…named plase) DAF تحویل در مرز (محل تعیین شده) ۳۶۱

۴-۲۳- (named port of destination) DES تحویل از کشتی (بندر مقصدتعیین‌شده)             ۳۶۵

۴-۲۴- (…named port of destination) DEQ تحویل در اسکله (مقصد تعیین‌شده)            ۳۶۹

۴-۲۵- (…named plave of destination) DDU تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

۴-۲۶- (…named place of destination) DDP تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

۴-۲۷- بشریح برخی از واژگان اینکوترمز۳۸۱

۴-۲۷-۱- (…named place Ex Works) EXW تحویل در محل (… محل تعیین شده)        ۳۸۱

۴-۲۷-۲- (…named place Free Carrier) FCA تحویل به حمل کننده (… محل تعیین‌شده) …… ۳۸۲

۴-۲۷-۳- (…named port of shipment Free Alongside Ship) FAS تحویل در کنار کشتی ( بندر بارگیری تعیین شده) ۳۸۲

۴-۲۷-۴- (…named port of shipment Free On Board) FOB تحویل روی عرشه (… بندر بارگیری تعیین شده) ۳۸۲

۴-۲۷-۵- (…named port of destination Cost and Freight) CFR هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۶- (…named port of destination Cost, Insurance and Freight) CIF هزینه، بیمه و کرایه‌ی حمل (… بندر مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۷- (…named place of destination Carriage Paid To) CPT کرایه‌ی حمل پرداخت شده تا (… مقصد تعیین شده) ۳۸۳

۴-۲۷-۸- (…named place of destination Carriage and Insuranc-e Paid to) CIP -کرایه‌ی حمل و بیمه‌ی پرداخت شده تا (… محل تعیین شده در مقصد) ۳۸۴

۴-۲۷-۹- …named place of destination Carriage and Insurance Paid to) CIP کرایه‌ی حمل و بیمه‌ی پرداخت شده تا (… محل تعیین شده در مقصد) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۰- (…named place Delivered At Frontier) DAF تحویل‌در مرز (… محل‌تعیین‌شده)… ۳۸۵

۴-۲۷-۱۱- (…named port of destination DELIVERED EX SHIP) DES تحویل از کشتی
(… بندر مقصد تعیین شده) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۲-(…named port of destination Delivered Ex Quay) (duty paid) DEQ هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده) ۳۸۵

۴-۲۷-۱۳-(…named place of destination Delivered DUTY UNPAID) (duty paid) DDU تحویل عوارض پرداخت نشده (… محل مقصد تعیین شده) ۳۸۶

۴-۲۷-۱۴- (…named port of destination Delivered Ex Quay) (duty paid) DEQ هزینه و کرایه حمل (… بندر و مقصد تعیین شده)

۴-۲۸- آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی و پرسش‌های بازرگانی خارجی          ۳۸۷

۴-۲۹- بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها                                ۳۹۴

۴-۳۰- طبقه‌بندی چهار گروه اینکوترمز                                  ۳۹۹

۴-۳۰-۱- اصطلاحات گروه E                                     ۴۰۲

۴-۳۰-۲- اصطلاحات گروه F                                      ۴۰۲

۴-۳۰-۳- اصطلاحات گروه C                                      ۴۰۶

۴-۳۰-۴- اصطلاحات گروه D                                      ۴۰۹

۴-۳۱- نمونه و تشریح جزییات تعدادی از اینکوترمزها در تجارت بین‌الملل            ۴۱۸

۴-۳۱-۱- تحویل کالا در محل کار (… نام محل مقرر) EXW                    ۴۱۸

۴-۳۱-۲- FCA تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (…. نام محل مقرر)        ۴۲۱

۴-۳۱-۳- FAS تحویل کالا در کنار کشتی (… نام بندر بارگیری)                      ۴۲۵

۴-۳۱-۴- DDP تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
(… نام محل مقرر در مقصد)

۴-۳۲- تغییرات اینکوترمز ۲۰۱۰                                          ۴۳۲

۴-۳۳- اصطلاحات بین‌اللملی بازرگانی                                         ۴۳۶

۴-۳۴- بارنامه                                                                   ۴۳۷

۴-۳۵- اصطلاحات دریایی در تجارت بین‌الملل                               ۴۴۱

۴-۳۶- انواع بارنامه‌ی رایج در حمل و نقل                                   ۴۶۳

۴-۳۷- قرارداده اجاره‌ی کشتی و انواع آن                                    ۴۶۳

۴-۳۸- OEM چیست؟                                                       ۴۶۶

۴-۳۹- اصطلاحات دریایی در تجارت بین‌الملل                            ۴۶۷

برچسب ها
نمایش بیشتر

علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن