مشاور فروش

مشاور فروش
• مشاوره فروش جهت عارضه یابی 360 درجه واحد بازاریابی و فروش analyses 360 sales
• مشاور فروش جهت معاینه فنی و تکنیکی کلیه سیستم های فروش sales consulting system
• مشاوره فروش در راستای بررسی تحلیل و بهبود عملکرد واحد فروش
• مشاوره فروش برای ارایه برنامه های استراتژیک فروش و بازاریابی
• مشاوره فروش برای یکپارچه سازی تیم فروش و بازاریابی و برندسازی integrated sales consulting
• مشاور فروش برای بهبود شاخص های کلیدی عملکرد واحد فروش و بازاریابی KPI
• مشاوره فروش جهت مدیریت سیستم های انگیزه بخشی به پرسنل فروش و بازاریابی
• مشاوره فروش برای تدوین آیین نامه های اجرایی مانند آیین نامه پورسانت و حقوق دستمزد وصول مطالبات و مشتری مداری و CRM
• مشاوره فروش در راستای افزایش فروش و بهبود عملکرد فروش sales boost consulting
• استقرار مشاور فروش و مدرس فروش در سازمان و شرکت شما برای نظارت همیشگی به عملکرد سازمان شما
• مشاوره فروش جهت تهیه برنامه فروش sales plan ، هدفگذاری فروش targeting sales و …
• مشاوره فروش جهت استقرار واحد مهندسی فروش اجرایی و کاربردی در شرکت sales engineering system
• مشاوره فروش جهت ارایه راهکاری نوین ومدرن فروش modern sales consulting

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن