صفحه اصلی » بایگانی برچسب : مراحل بازاریابی

بایگانی برچسب : مراحل بازاریابی

اسفند, ۱۳۹۴

 • ۵ اسفند

  انواع بازاریابی

  انواع بازاریابی [ویرایش] Types of marketing[edit] برنامه ریزی حساب Account planning بازاریابی میل Affinity marketing استراتژی پرخاشگری Aggressiveness strategy بازاریابی کشاورزی Agricultural marketing بازاریابی اتحاد Alliance marketing کمین بازاریابی Ambush marketing بازاریابی مقاله Article marketing مقاله های بازاریابی ویدئو Article video marketing انجمن های انتشار Association of Publishing Agencies زبان نام تجاری Brand language مدل تجاری Business model دعوت به عمل (بازاریابی) Call to action (marketing) Chaotics Chaotics بازاریابی ابر Cloud Marketing بازاریابی علت Cause marketing انبار (بازاریابی) The Cellar (marketing) نزدیک محدوده بازاریابی Close Range Marketing شرکت بازاریابی Co-marketing بازاریابی انجمن Community marketing تبلیغات با مصرف کننده Consumer-generated advertising بازاریابی محتوا Content marketing بازاریابی متقابل رسانه Cross-media marketing حمایت و ضوابط Customer advocacy رضایت مشتری Customer satisfaction Customerization Customerization بازاریابی پایگاه داده Database marketing بازاریابی دیجیتال Digital marketing جانور همه چیز خوار دیجیتال Digital omnivore بازاریابی مستقیم Direct marketing تنوع (استراتژی بازاریابی) Diversification (marketing strategy) بازاریابی تنوع Diversity marketing …

بهمن, ۱۳۹۴

 • ۱۹ بهمن

  بازاریابی و برندسازی موسسات آموزشی

  بازاریابی، جذب مشتری، افزایش فروش، دوره های بازاریابی

  سمینار بازاریابی موسسات خدماتی      و اثربخش تکنیک های بازاریابی آموزشی روش های بازاریابی آموزشی محتوای سمینار: سمینار بازاریابی خدمات آموزشی ۱– اثربخش ترین رسانه ای موسسات آموزشی چگونه باید بررسی شود ۲– در برنامه های بازاریابی موسسات آموزشی چه شاخص هایی مهم است ۳– شاخص های مهم در تحقیقات بازاریابی موسسات آموزشی چیست ۴– وضعیت بازار موسسات آموزشی چگونه است ۵– عوامل موفقیت در بازاریابی آموزشی چیست ۶– برای پیشبرد فروش و بازاریابی موسسات آموزشی چه برنامه هایی باید داشت ۷– استراتژی ها و تکنیک های بازاریابی تبلیغات و فروش خدمات آموزشی چگونه می باشد تکنیک های بازارسازی بازارگرمی و بازارداری در مراکز آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش پارتیزانی در موسسات و مراکز آموزشی بازاریابی خلاق و کم هزینه  در صنعت آموزش جعبه ابزار وآمیخته بازاریابی آموزشی فرایند مدیریت بازاریابی آموزشی Education marketing هدفگذاری در بازارآموزش جایگاه یابی در بازارآموزش فرایند ۶ مرحله ای بازاریابی و فروش …