صفحه اصلی » بایگانی برچسب : گمرک (صفحه 2)

بایگانی برچسب : گمرک

اردیبهشت, ۱۳۹۳

  • ۴ اردیبهشت

    ارزیابی جایگاه ایران در فضای کسب وکار درسال ۲۰۱۶

    برای ارزیابی فضای کسب وکار تا کنون شاخص‌های گوناگونی توسط سازمان‌های مختلف ارائه شده‌است از جمله شاخص ریسک محیط کسب وکار، شاخص‎‌‎های بنیاد هریتج و موسسه فریزر، شاخص رقابت جهانی وغیره، اما دراین میان شاخص بانک‌جهانی برای ارزیابی فضای کسب وکار بر اساس ویژگی‎‌‎ها و مختصاتی شکل گرفته‌است که در نوع خود رویکرد جدیدی بشمار می رود و بدلیل پوشش دادن به انتظارات فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصاد کلان کشورها مورد توجه بیشتری قرارگرفته‌است. ‏ شاخص سهولت فضای کسب وکاربا‌ استناد به ده شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب وکار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در برمی‎‌‎گیرد، در مورد میزان مناسب بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت می‎‌‎کند و بر این اساس شاخص فضای کسب وکار محاسبه و به صورت مقایسه ای برای همه کشورهای بررسی شده گزارش می‌گردد. در ادامه رتبه این در این شاخص و زیرشاخص‎‌‎های دهگانه آن تبیین …