استراتژی های بازاریابی و فروشبازاریابی چایبازاریابی محصولات زراعتی، کشاورزی و دامیبازاریابی و برندسازی پستهبازاریابی و برندسازی در صنعت بهداشت، غذا و داروبازاریابی و فروش برنجبسته بندی محصولاتچای، نسکافه و قهوهخودرو های تولیدی و وارداتیدوره های آموزشی فروشزعفرانفرآورده های لبنیقند و شکرمحصولات صنعتیمحصولات کشاورزیمدرس بازاریابیمدیریت بازاریابیمدیریت برندمدیریت شرکت پخشمدیریت فروشمدیریت فروش مویرگیمشاور بازاریابیمشاور بازاریابی شبکه های اجتماعی social media marketingمشاور برندمشاور فروش

مدیریت بازاریابی برندسازی و فروش محصولات کشاورزی دکتر علی خویه

مروری بر برخی از تحققات در مورد بازاریابی و برندسازی محصولات کشاورزی
بازاریابی و برندسازی محصولات کشاورزی دکتر علی خویه
بازاریابی و برندسازی محصولات کشاورزی دکتر علی خویه
در دنیای پر از رقابت امروز، مفهوم بازاریابی و مدیریت بازار، با برند و برندسازی عجین شده است. موفقترین کسب و کارهای دنیا ، دارای شناخته شده ترین و مشهورترین نام های تجاری در نزد مشتریان در سراسر دنیا هستند که دارای ارزش و قیمتی بالاتر از میزان دارائی‌های فیزیکی صاحبانشان ‌می باشند. ایجاد نام تجاری تنها راه ایجاد و استمرار یک تجارت پایدار و سودمند در بازار است چرا که به عنوان ارائه دهنده هویت به یک محصول یا خدمت، نشان دهنده کیفیت محصول و خدمت و تعهد ارائه دهنده آن از طرف دیگر است. لذا، از ضروری ترین فرآیند‌هایی که باید در راه اندازی و اداره یک تجارت همیشه مد نظر باشد، ایجاد و نگهداری نام تجاری است.هدف این پژوهش بررسی موانع برندسازی محصول گردو در شهرستان تویسرکان، به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و مزیت‌دار کشاورزی ایران بوده است. سوالات (فرضیه‌ها) پژوهش به بررسی موانع گفته شده از دیدگاه تولید کنندگان و توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و صاحبنظران دولتی و دانشگاهی ( به عنوان جامعه آماری پژوهش) پرداخته است. این موانع عبارت از : بالا بودن هزینه های بسته بندی، بهای تمام شده بالا در تولید و عدم آگاهی تولید کنندگان و توزیع کنندگان از مزایای نام تجاری از دیدگاه تولید کنندگان، قیمت بالای گردو ، کیفیت نامناسب گردواز حیث شکل و بهداشت، تک فروشی گردو، بسته بندی نامناسب و توزیع نامناسب از دیدگاه مصرف کنندگان، عدم وجود لزوم اجرایی ایجاد نام تجاری از سوی دولت، عدم وجود اهرم‌های حمایتی دولت از برندسازی و عدم اعطای تسهیلات به تولید کنندگان از دیدگاه صاحبنظران دولتی و دانشگاهی، بوده است. نوع پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت و مصاحبه‌ با صاحبنظران بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سوال‌ها ( فرضیه‌ها) به دلیل نرمال نبودن توزیع جامعه آماری و کیفی بودن متغیرها، از روش‌های آماری ناپارامتریک ( آزمون دو جمله‌ای و آزمون فریدمن )، با استفاده از نرم افزار SPSS 19 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است از یازده سوال( فرضیه) هفت سوال مورد تایید قرار گرفته و چهار سوال تایید نشده‌اند. بنابراین هفت مانع برندسازی محصول گردو به ترتیب بیشترین تاثیر عبارتند از: هزینه های بالای ایجاد نام تجاری برای تولید کنندگان، قیمت تمام شده بالای تولید گردو برای تولید کنندگان، تاثیر‌قیمت بالای گردو بر عدم وفاداری مشتری ، عدم وجود بسته بندی استاندارد گردو ، ‌تک فروشی گردو در مقایسه با فروش ترکیبی با سایر خشکبار ،توزیع نامناسب گردو از حیث شکل و بهداشت و عدم وجود اهرم‌های حمایتی دولت و ارگان‌های مسئول از برندسازی.
پدیدآور: سیدمحمد طغرا استاد راهنما: علی عطافر استاد مشاور: علی کاظمی
بازاریابی ۹
۲-۲-۱- محصول و خدمت ۱۰
۲-۲-۲ -آمیخته بازاریابی ۱۱
۲-۲-۳ – رفتار مصرف کننده ۱۳
۲-۲-۳-۱- فرایند خرید مصرف کننده ۱۴
۲-۲-۴ – جایگاه یابی و جایگاه سازی یک محصول یا خدمت در بازار ۱۵
۲-۳ –برند و برند سازی ۱۷
۲-۳-۱ –برند ۱۷
۲-۳-۱-۱ – مدیریت برند ۱۹
۲-۳-۱-۲- هویت برند ۲۰
۲-۳-۱-۳- تصویر برند ۲۱
۲-۳-۱-۴ – ارزش گذاری برند ۲۳
۲-۳-۲ -برندسازی چیست؟ ۲۴
عنوان صفحه
۲-۳-۲-۱- اهمیت و ارزش برند سازی ۲۷
۲-۳-۲-۲- نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و شرکت ۲۸
۲-۳-۲-۳- چگونگی ایجاد برند در ذهن مشتری ۳۰
۲-۳-۳- موانع برند سازی ۳۱
۲-۳-۴- اشتباهات شایع در برند سازی ۳۴
۲-۳-۵- برند و برندسازی در محصولات کشاورزی ۳۵
۲-۴- پیشینه پژوهش ۳۸
۲-۴-۱ – پژوهش¬های داخلی ۳۸
۲-۴-۲ – پژوهش¬های خارجی ۴۰
۲-۵- گردو ۴۳
۲-۵-۱- تاریخچه کشت و کار و گیاهشناسی گردو ۴۳
۲-۵-۲ – جایگاه و وضعیت تولید گردو در جهان و ایران ۴۴
۲-۵-۳- تجارت و بازرگانی گردو ۴۶
۲-۵-۳-۱- لزوم برند سازی برای محصول گردوی ایران ۴۷
۲-۵-۳-۲- مشکلات و مسائل تجارت گردو ۴۹
استان کرمان از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی دارای درجه‌ای ممتاز و با رتبه بالا در بین استان‌های کشور می‌باشد. همچنین استان کرمان با داشتن هر چهار فصل سال، همواره میزبان گونه‌های گیاهی مفید و گاهی هم نادر از گیاهان دارویی بوده است که سبب ایجاد موقیعتی خاص برای تولید و سرمایه‌گذاری درگیاهان دارویی شده است. به همین دلیل، توجه به موضوع برندسازی گیاهان دارویی و تبیین نظام بازاریابی صحیح برای این گیاهان در استان کرمان به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی تلقی میشود. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی برندسازی گیاه دارویی آنغوزه، یکی از گیاهان دارویی استان کرمان است. در این راستا نمونه‌ای تصادفی از ۱۹ نفر از خبرگان مشغول در حوزه گیاه دارویی آنغوزه اخذ و با انجام مصاحبه حضوری و تکمیل دو پرسشنامه، داده‌های لازم جمع‌آوری گردیده است. سپس در گام اول به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی موضوع برندسازی گیاه دارویی آنغوزه، با استفاده از تکنیک سوات، روش تحلیل شبکه‌ای(ANP) و ماتریس عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده است. نتایج مرحله اول تحقیق نشان ‌می‌دهد که استان کرمان در موضوع برندسازی گیاه دارویی آنغوزه در وضعیت راهبرد تهاجمی(SO) قرار دارد. در گام دوم با استفاده از نظرات خبرگان حوزه گیاه دارویی آنغوزه و با توجه به وضعیت راهبرد فوق، بهترین گزینه‌های(استراتژی‌های) مناسب برندسازی گیاه دارویی آنغوزه تبیین و با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای(ANP) رتبه‌بندی شده‌اند. طبق نتایج بدست آمده، استراتژی‌های الگو گرفتن از کشورهای موفق در زمینه فرآوری و برندسازی گیاه دارویی آنغوزه به منظور ارزآوری بیش‌تر در بخش گیاهان دارویی، ارایه تسهیلات مادی و معنوی به فروشندگان و صادرکنندگان آنغوزه که دارای نام تجاری و برند ثبت شده هستند و فرآهم سازی زمینه‌های لازم برای تاسیس صنایع تبدیلی به منظور ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت روستائیان به ترتیب دارای بیشترین و موثرترین تاثیر در ایجاد برند تجاری گیاه آنغوزه در استان کرمان می‌باشند.
پدیدآور: مرصاد برجوئی‌فر استاد راهنما: صدیقه نبی ئیان استاد مشاور: محمدرضا زارع مهرجردی استاد مشاور: امیر سعادت فر

با تشکر از  بازدید شما دوست گرامی و ارجمند

برای ارتباط با مدیر عامل گروه می توانید به نشانی های ذیل مراجعه فرمایید.

 

 

 

بازاریابی و برندسازی محصولات کشاورزی دکتر علی خویه
بازاریابی و برندسازی محصولات کشاورزی دکتر علی خویه

در جهان رقابتی بی مرز امروز، اهمیت برندسازی برای حضور محصول در بازار جهانی تشدید شد. این مسئله توجه محققان کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه، که با چالش های زیادی برای تحقق رشد اقتصادی مواجه هستند، به خود جلب کرده است. علیرغم وجود تولیدات فراوان کشاورزی که بازار جهانی بالقوه دارد، حضور این کشورها با برند معتبر در این بازارها دچار مشکل است. با وجود این حقیقت که بخش صنعت روغن زیتون در سوریه نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می کند، و کشور سوریه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن زیتون جهان است، اما تلاشی در راستای برندسازی و حضور قوی در بازارهای بین المللی به چشم نمی خورد. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی در صنعت روغن زیتون سوریه در قالب موانع و محرک ها می پردازد. تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش های پرسشنامه، که از طریق منابع علمی مختلف استخراج و توسط نظر خبرگان اعتبار سنجی شده، و مصاحبه استفاده شده است. نمونه از مصرف کنندگان ۱۶۹ نفری برای پاسخ دادن به سؤال های پرسشنامه مرتبط باعوامل نشانه های ذاتی و بیرونی و نمونه از خبرگان ۱۲۸ نفری برای پاسخ دادن به سؤال های پرسشنامه مرتبط با عوامل زمینه ای انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی استیودنت برای تعیین وضعیت موجود عوامل، آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل براساس اهمیت ان استفاده شد و دو بسته نرم افزار SPSS و EXCEL بکار گرفته شد. نتایج به دست امده از طریق پیمایش وجود چالش های متعدد را نشان می دهد. با این حال، یازده عامل به عنوان محرک برای برندسازی در صنعت روغن زیتون تعیین شده است، چهار عامل مرتبط با محصول: طعم، رنگ، عطر روغن زیتون و شهرت منطقه مبدا است، و هفت عامل زمینه ای: وفور تولید زیتون، استفاده از روش تولید ارگانیک، وجود سطح تقاضا داخلی مناسب، دسترسی به آزمایشگاه های تخصصی، نگاه مدیریت نسبت به فایده برندسازی، وجود کارکنان ماهر و پیمان های اقتصادی صادرات است. علاوه بر این، عوامل مغفول از طریق نمودار پراکنش استخراج شد که سطح تبلیغات و اطلاع رسانی راجع به محصول روغن زیتون برند شده، بسته بندی مناسب، وجود فنآوری و تجهیزات مدرن برای تولید با کیفیت و قیمت مناسب، استاندارد سازی محصول روغن زیتون، خدمات مشاوره تخصصی در زمینه برندسازی و تحقیق توسعه در زمینه کشاورزی برای بهبود محصول روغن زیتون شامل شد. براساس نتایج پژوهش اغلب عوامل مؤثر بر برندسازی به عنوان مانع تعیین شده است. بنابراین، برندسازی در صنعت روغن زیتون دچار چالش های متعددی می باشد و در راستای ایجاد برندسازی قوی نیاز است اقدامات تشویقی و تنظیمی برای رفع موانع موجود، تقویت محرک ها و استفاده فعال از ان صورت گیرد.
پدیدآور: شیبان علی‌علی استاد راهنما: اصغر مشبکی اصفهانی استاد مشاور: اسداله کردنائیج
۲٫ برند و برندسازی، مفهوم و تعریف ۱۲
۲-۲-۱٫ مفهوم و تعریف برند ۱۳
۲-۲-۱-۱٫ تفاوت بین محصول و برند ۱۵
۲-۲-۲٫ .مفهوم و تعریف برندسازی ۱۶
۲-۳٫ برندسازی محصولات کشاورزی ۱۸
۲-۳-۱٫ برند و برندسازی در قالب نشانه های بیرونی و ذاتی ۲۰
۲-۳-۱-۱٫ ارتباط نشانه های بیرونی و ذاتی با برند ۲۱
۲-۳-۱-۲٫ نشانه های بیرونی و ذاتی در ارتباط با برندسازی ۲۳
۲-۳-۲٫ ارتباط نشانه های ذاتی و بیرونی با ویژگی های جستجو و تجربه مصرف کننده ۲۵
۲-۴٫ عوامل موثر بر برندسازی ۲۷
۲-۴-۱٫ عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی ۲۸
۲-۴-۲٫ عوامل مؤثر بر برندسازی روغن زیتون ۳۶
۲-۴-۳٫ عوامل زمینه ای مؤثر بر برندسازی روغن ۴۱
۲-۵٫ صنعت روغن زیتون در سوریه ۴۳
۲-۵-۱٫ مناطق انتشار زیتون و تنوع ان در سوریه ۴۴
۲-۵-۲٫ اهمیت صنعت روغن زیتون ۴۷
۲-۵-۳٫ ساختار صنعت روغن زیتون و سیاست های اقتصادی ۴۹
۲-۵-۴٫ پیمان ها و بازارهای صادرات روغن زیتون سوریه ۵۳
۲-۵-۵٫ صنعت روغن زیتون سوریه در زمینه جهانی ۵۵
۲-۵-۵-۱٫ تولید جهانی روغن زیتون ۵۵
۲-۵-۵-۲٫ مصرف جهانی روغن زیتون ۵۸
۲-۵-۵-۳٫ صادرات جهانی روغن زیتون ۶۱
۲-۵-۵-۴٫ بازار جهانی روغن زیتون برند شده ۶۳
امروزه هویت نام تجاری، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند ازاین رو ارتقای نام تجاری در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است. از نظر مصرف کننده، نام تجاری، معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن و مطلوب است.این امر برای صنعت چای که به عنوان یکی از محصولات مهم و با ارزش در بخش کشاورزی است و به دلیل اهمیت زیادی که در بخش کشاورزی، صنعت و نظام اقتصادی کشور دارد و از محصولات راهبردی محسوب می شود مستثنی نیست. صنعت چای در شهرستان رامسر به عنوان یکی از مناطقی که در زمینه تولید چای فعالیت می کند دارای همین مشکلات است. چای تولیدی در این شهرستان بدون نام و یا برند قوی به بازار عرضه می شود که توان رقابت نه تنها با برندهای خارجی حتی با برند های داخلی مانند «گلستان» ویا «لاهیجان» را ندارد. بنابراین با توجه به ضرورت برند و نام تجاری قوی برای متمایز ساختن یک محصول از محصولات دیگر از دید مشتریان و ایجاد ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان به برند، این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته از خبرگان در صنعت چای و تکنیک BWM به بررسی و اولویت بندی روشهای برند سازی در صنعت چای به عنوان یکی از محصولات کشاورزی در شهرستان رامسر می پردازد.
پدیدآور: یحیی امین نوائی استاد راهنما: محمود یحیی‌زاده‌فر استاد مشاور: میثم شیرخدایی
در شرایط ناپایدار و دستخوش تغییرات و با وجود نوآوری‌های مداوم در محیط کسب و کار، شرکت‌ها باید در پی راه‌هایی باشند که بتوانند در این محیط پرتلاطم باقی بمانند و محصول یا خدمتی را که به‌مصرف‌کننده ارائه می‌کنند دارای آن‌چنان ویژگی‌هایی باشد که درمیان رقبای بی‌شمار هم‌چنان مورد تقاضای مشتری باشد. در چنین شرایطی است که ایجاد برند منحصر به‌فرد و فرهنگ‌سازی درونی و بیرونی شرکت اهمیت و معنایی ویژه می‌یابد. فرآیند برندسازی نیازمند برنامه‌ریزی و تولید محصولات و خدماتی است که رضایت‌مندی بیشتر برای مصرف‌کنندگان، حساسیت کم‌تر نسبت به‌قیمت، ضایعات کم‌تر، سهم بیشتری از سبد خرید مشتریان، و مراجعه بیشتری را در کسب و کار به‌ارمغان آورد. زعفران از ارزش‌مندترین محصولات کشاورزی است که کشت آن از دیرباز در ایران رواج داشته است و ایران از نظر تولید مقام اول را در سطح جهان دارا می‌باشد . کسب مزیت رقابتی و ایجاد تصویر منحصر به‌فرد در ذهن مشتری در رابطه با این کالای استراتژیک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. و این در حالی است که در بازار مصرفی ایران هم، محصول زعفران با کیفیت و استاندارد به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و اعتماد کافی نسبت به‌مرغوب بودن زعفران مصرفی وجود ندارد.این پژوهش سعی دارد با بررسی ادبیات موجود در زمینه برندسازی به‌بررسی مدل‌های مختلف ایجاد برند پرداخته و در نهایت با استفاده از مدل‌های مذکور به‌انتخاب مدلی مناسب در رابطه با این محصول با ارزش، قدم بردارد. مدل انتخابی می‌تواند دست‌اندرکاران صنعت زعفران را هم در ایجاد یک برند معتبر در بازار مصرفی ایران کمک کند و هم در امر ایجاد یک برند در عرصه بازار جهانی راه‌گشا باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. فرضیات مطرح‌شده در این تحقیق در قالب مدل پیشنهادی آزمون می‌گردد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه و ابزار تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار لیزرل به‌منظور مدل‌یابی معادلات ساختاری و SPSS به‌منظور تحلیل داده‌های جمعیت شناختی (داده‌های توصیفی) است.
پدیدآور: زهره اصفهانیان استاد راهنما: میرزاحسن حسینی استاد مشاور: شهریار شفیعی
-۲- تعریف و مفهوم برند ۱۳
۲-۳- مدیریت برند در محصول ۱۶
۲-۴- منافع حاصل از مدیریت موثر برند ۱۸
۲-۵- چالش¬های ایجاد برند ۲۰
۲-۶- ارزش ویژه برند ۲۱
۲-۷- آگاهی نسبت به¬برند ۲۲
۲-۸- شخصیت برند ۲۴
۲-۹- هویت برند ۲۵
۲-۱۰- مکاتب فکری و رویکردهای برند ۲۷
۲-۱۱- مدل¬های ایجاد برند ۳۱
۲-۱۲- مقایسه تطبیقی مدل¬های برندسازی ۸۷
۲-۱۳- تحقیقات کاربردی در زمینه برندسازی ۹۰
۲-۱۴- معرفی زعفران و تحقیقات صورت¬گرفته در زمینه زعفران ۹۳
………………………………………….. ۱۳ ۲-۲-۱٫ آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………… ۱۴ ۲-۳٫ برند و برندسازی ……………………………………………………………………………………………… ۱۶ ۲-۳-۱٫ برند ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶ ۲-۳-۱-۱٫ مدیریت برند ………………………………………………………………………………….. ۱۸ ۲-۳-۱-۲٫ هویت برند …………………………………………………………………………………….. ۱۹ ۲-۳-۱-۳٫ تصویر برند ……………………………………………………………………………………. ۲۰ ۲-۳-۱-۴٫ وفاداری به برند ………………………………………………………………………………. ۲۱ ۲-۳-۱-۵٫ ارزش برند ……………………………………………………………………………………… ۲۲ ۲-۳-۲٫ برندسازی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۳ ۲-۳-۳٫ موانع برندسازی ……………………………………………………………………………………….. ۲۶ ۲-۳-۴٫ برندسازی محصولات کشاورزی ………………………………………………………………… ۲۸ ۲-۴٫ پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۳۵ ۲-۴-۱٫ پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………. ۳۵ ۲-۴-۲٫ پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………….. ۳۹ ۲-۵٫ چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………… ۴۲ ۲-۶٫ عسل (Honey) ………………………………………………………………………………………………. 43 2-6-1. تولید و صادرات عسل در ایران …………………………………………………………………. ۴۳ ۲-۶-۲٫ تولید عسل در استان اصفهان و شهرستان خوانسار ……………………………………….. ۴۴ ۲-۷٫ خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………۴۴ ۳٫ فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۵ ۳-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ ۳-۲٫ متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۴۶ ۳-۲-۱٫ هزینه های بالای برندسازی ………………………………………………………………………. ۴۷ ۳-۲-۲٫ بالا بودن قیمت تمام شده عسل برای تولیدکنندگان………………………………………. ۴۷ ۳-۲-۳٫ عدم آگاهی تولیدکنندگان و تجار عسل از مزایای برند و برتدسازی ………………. ۴۷ ۳-۲-۴٫ قیمت نامناسب عسل برای مشتری ……………………………………………………………. ۴۷ ۳-۲-۵٫ کیفیت نامناسب عسل از حیث شکل و بهداشت برای مشتری ………………………. ۴۷ ۳-۲-۶٫ عدم وجود بسته بندی استاندارد و مناسب برای عسل در نزد مشتری ……………… ۴۸ ۳-۲-۷٫ تک فروشی عسل در مقایسه با فروش ترکیبی با خشکبار …………………………….. ۴۸ ۳-۲-۸٫ توزیع نامناسب عسل………………………………………………………………………………… ۴۸ ۳-۲-۹٫ عدم لزوم اجرایی برندسازی برای محصول عسل جهت بازرگانی و تجارت ……..۴۸ ۳-۲-۱۰٫ عدم وجود اهرم های حمایتی دولت و ارگان های مسئول برای بسته بندی و برندسازی
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

بازاریابی محصولات کشاورزی

مشاوره بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی

علی خویه مدرس بازاریابی و فروش ۱۸سال تجربه ی اجرایی مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تحصصی

 

بررسی راهکارهای ترویجی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی در کشور ایران

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن