اسلایدر

دوره های آموزشی استاد علی خویه برای آموزشگاه ها و موسسات آموزشی

بازاریابی موسسات آموزشی

بازاریابی آموزشی

برندسازی آموزشگاه ها

دوره های آموزشی استاد علی خویه برای آموزشگاه ها

دوره های آموزشی بازاریابی فروش و برندسازی در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی

چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی و سازمانی در محل شرکت شما www.khooyeh.ir

۱- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
۲- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
۳- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
۴- رضایت بیشتر مخاطبان و کارکنان، تمرکز مخاطبان و کارکنان ، مشارکت بیشتر مخاطبان

۵- کاربردی بودن مطالب با توجه به مشکلات سازمان و شرکت شما

۶- کنترل و نظارت اثربخشی آموزش به طور مداوم در محل شرکت و سازمان شما

بسمه تعالی

 

 

 

عناوین و سرفصل دروه های آموزشی تخصصی  ویژه  آموزش سازمان ها

 

 

 

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :       فرایند  نیازسنجی آموزشی  ( آموزش های سازمانی )

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                     شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : توانایی بکارگیری تکنیک های نیازسنجی آموزشی برای تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل

 

 

هدف جزیی دوره : توانایی بکارگیری تکنیک های نیازسنجی آموزشی برای تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل در حیطه مهارتی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

–  فرم های مورد نیاز نیازسنجی آموزشی بر اساس تکنیک مورد استفاده  طراحی نمایند – جلسات کمیته نیازسنجی آموزشی را برنامه ریزی و مدیریت کنند  – شرایط احراز مشاغل ، شرح وظایف و استانداردهای مهارت هر شغل رابا همکاری تیم نیازسنجی تعیین نمایند.

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها ۵/۰
۲ آشنایی کلی با فرایند های آموزش ۵/۰
۳ مفاهیم اولیه در آموزش منابع انسانی ۵/۰
۴ انواع نیازسنجی آموزشی از نظر کاربرد ۵/۰
۵ الگوهای نیازسنجی آموزشی ۵/۳
۶ نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند نیازسنجی آموزشی ۱
۷ کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی ۵/۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

عنوان دوره آموزشی :        فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشی استراتژیک ( آموزش های سازمانی )

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                     شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با فرایند طراحی برنامه های آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایند طراحی برنامه های آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها ۱
۲ آشنایی کلی با فرایند های آموزش ۵/۰
۳ تفاوت های برنامه ریزی سنتی با برنامه ریزی استراتژیک ۵/۰
۴ اصول نگارش اهداف کلی ، جزئی و رفتاری دوره های آموزشی ۱
۵ نحوه تدوین سرفصل دوره های آموزشی ۱
۶ ارزیابی پیمانکاران آموزشی ۱
۷ نحوه تدوین شاخص های آموزشی ۱
۸ کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی ۱
۹  نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند برنامه ریزی آموزشی ۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        فرایند ارزشیابی و اثربخشی آموزش های سازمانی

 

کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با فرایندهای آموزش                    شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها ۵/۰
۲ آشنایی کلی با فرایند های آموزش ۱
۳ مفهوم ارزشیابی  و سنجش اثربخشی آموزشی ۵/۰
۴ تفاوت های  ارزیابی و ارزشیابی آموزشی ۵/۰
۵ متدولوژی های سنجش اثربخشی آموزش ۵/۰
۶ مدل های مختلف اثربخشی آموزشی ۲
۷ شاخص های اثربخشی آموزشی ۱
۸ نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ۱
۹ نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایند اثربخشی آموزشی ۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر – ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی کارگاه تعیین می گردد )

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        نحوه محاسبه نرخ اثربخشی آموزش های سازمانی ( ROI )

 

کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با فرایندهای آموزش                    شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با تکنیک های اثربخشی آموزشی در حیطه دانش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده)

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها ۵/۰
۲ آشنایی کلی با فرایند های آموزش ۱
۳ شاخص های اثربخشی آموزشی ۵/۰
۴ تشریح مفهوم نرخ بازگشت سرمایه ۵/۰
۵          اهداف استفاده از ROI  در آموزش ۵/۰
۶             اقدامات اولیه برای محاسبه ROI ۱
۷ محاسبه هزینه های آموزش ۵/۱
۸ محاسبه منافع آموزش ۵/۱
۹            مشکلات محاسبه ROI   در آموزش ۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

توصیه های ویژه :  شرکت کنندگان می بایست  کاملاً، با فرایندهای آموزش آشنا باشند .

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق فعالیت کلاسی تعیین می گردد )

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        ابزارهای مدیریت موثر در آموزش های سازمانی بر اساس استانداردهای بین المللی

 

کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با TRAINING                   شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش  در حیطه دانش و نگرش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

–  با فرایندهای علمی آموزش  آشنا شده و دیدگاه جدیدی نسبت به آنها کسب کنند – فرایند نیازسنجی آموزشی را بر اساس شرایط سازمان تعیین و برای مشاغل خود انجام دهند  – فرایند برنامه ریزی آموزشی ، اجرای اموزش و اثربخشی آموزشی را بطور علمی اجرا نمایند .

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۱۶ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش های سازمانی ۱
۲ آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی در زمینه آموزش های سازمانی ۱
۳ متدولوژی های نوین نیازسنجی آموزشی ۳
۴ شیوه های طراحی و برنامه ریزی آموزشی استراتژیک ۳
۵ نقش اجرای موثر آموزش های سازمانی در اثربخشی برنامه های آموزشی ۲
۶ تکنیک های طراحی نظام ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی ۲
۷ مانیتورینگ و پایش فرایند های آموزشی ۵/۰
۸ نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایندهای آموزشی ۲
۹ کارگاه آموزشی بر اساس محتوای ارائه شده ۵/۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  از طریق پیش آزمون و پس آزمون

 

 

عنوان دوره آموزشی :        مبانی ، تشریح الزامات  و مستند سازی استاندارد ISO 10015 -1999

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                   شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش  در حیطه دانش و نگرش

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

–  با فرایندهای علمی آموزش  آشنا شده و دیدگاه جدیدی نسبت به آنها کسب کنند – فرایند نیازسنجی آموزشی را بر اساس شرایط سازمان تعیین و برای مشاغل خود انجام دهند  – فرایند برنامه ریزی آموزشی ، اجرای اموزش و اثربخشی آموزشی را بطور علمی اجرا نمایند .

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۱۶ ساعت
تئوری عملی
۱ تشریح  بندهای استاندارد ۲
۲ آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی در زمینه آموزش های سازمانی ۱
۳ متدولوژی های نوین نیازسنجی آموزشی ۳
۴ شیوه های طراحی و برنامه ریزی آموزشی استراتژیک ۲
۵ نقش اجرای موثر آموزش های سازمانی در اثربخشی برنامه های آموزشی ۲
۶ تکنیک های طراحی نظام ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی ۲
۷ مانیتورینگ و پایش فرایند های آموزشی ۵/۰
۸ نکات کلیدی در ممیزی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردISO 10015 ۲
۹ کارگاه آموزشی بر اساس محتوای ارائه شده ۵/۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

توصیه های ویژه :

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  از طریق پیش آزمون و پس آزمون

 

 

عنوان دوره آموزشی :        ممیزی داخلی استاندارد آموزشی ISO 10015 – 1999

کد دوره :                         پیش نیاز دوره :     آشنایی با استاندارد ISO 10015 – 1999              شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : توانایی انجام ممیزی داخلی استاندارد ISO 10015 – 1999

 

 

هدف جزیی دوره : توانایی انجام ممیزی داخلی استاندارد ISO 10015 – 1999   در حیطه مهارتی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

–  روش های انجام ممیزی داخلی فرایندهای آموزش را شناخته و بکار گیرد –  فرمهای مورد نیاز ممیزی استاندارد را طراحی نماید  –  عدم انطباق های احتمالی استاندارد را شناسایی نموده و نسبت به رفع آنها اقدام نماید – مدارک مورد نیاز برای ممیزی اصلی را تدوین نماید .

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش های سازمانی ۵/۰
۲ آشنایی با انواع استانداردهای بین المللی در زمینه آموزش های سازمانی ۵/۰
۳ تشریح الزامات ISO 9001-2008  و تجزیه و تحلیل ارتباط آن با فرایندهای آموزش سازمانی ۱
۴ نکات مورد توجه در ممیزی فرایند نیازسنجی آموزشی ۱
۵ نکات مورد توجه در ممیزی فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشی ۱
۶ نکات مورد توجه در ممیزی فرایند اجرای دوره های آموزشی ۱
۷ نکات مورد توجه در ممیزی فرایند ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی ۱
۸ نکات مورد توجه در ممیزی زیر فرایند مانیتورینگ و پایش فرایند های آموزشی ۱
۹ کارگاه آموزشی بر اساس محتوای ارائه شده ۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق فعالیت کلاسی تعیین می گردد )

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        فنون حرفه ای تدریس TRAINING THE TRAINER    

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                              شرایط شرکت کنندگان : مدرسین ،کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : توانایی استفاده از تکنیک های تدریس در مراکز آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : توانایی استفاده از تکنیک های تدریس در مراکز آموزشی در حیطه دانش و مهارتی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) : شرکت کنندگان پس از پایان دوره باید بتوانند :

–  روش های تدریس  را شناخته و به تناسب رشته مورد نظر آنها را بکار گیرند –  با نحوه تدوین طرح درس آشنا شده و برای دوره آموزشی مورد نظر خود یک طرح درس بنویسند .

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۸ ساعت
تئوری عملی
۱                                 ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها ۵/۰
۲ تفاوت تعلیم و تربیت ( EDUCATION   ) با  آموزش ضمن خدمت ( TRAINING   ) ۵/۰
۳ تشریح مفهوم یادگیری ،  اصول یادگیری ، نظریه های یادگیری ۵/۰
۴ اصول تدوین طرح درس ۲
۵ الزامات مورد نیاز برای تدریس ۵/۰
۶ برنامه های قبل از تدریس ، آماده سازی زمینه های تدریس ۱
۷ اصول اولیه تدریس ، تکنیک های کلاسداری ۵/۱
۸ شخصیت و ظاهر مدرس و اخلاق معلمی ۵/۰
۹ ارائه چند الگوی تدریس به تناسب موضوعات درسی مدرسین ۱
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی

 

 

توصیه های ویژه :  شرکت کنندگان فایلی را برای تدریس تهیه نمایند تا مشکلات تدریس آنها در کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار گیرد .

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  کارگاهی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد ( نمره از طریق کار عملی تعیین می گردد )

 

 

عنوان دوره آموزشی :        ضرورت و اهمیت آموزش در سازمان ها

 

کد دوره :                                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                        شرایط شرکت کنندگان : مدیران و کارکنان سازمان ها

 

هدف کلی دوره : آشنایی با اهمیت فعالیت های آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با اهمیت فعالیت های آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانی در حیطه دانشی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) :

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۴ ساعت
تئوری عملی
۱ ضرورت و اهمیت آموزش های سازمانی ۵/۰
۲ عوامل موثر بر بقای سازمان ها ۵/۰
۳ عمده ترین چالش های واحدهای آموزش ۵/۰
۴ مهمترین دستاوردهای آموزش کارکنان ۵/۰
۵ مقایسه تطبیقی در زمینه آموزش کارکنان در سایر کشورها ۵/۰
۶ دلایل عدم توجه مدیران به آموزش ۵/۰
۷ مفهوم اثربخشی آموزش ۵/۰
۸ برنامه های آموزشی کاربردی برای مدیران ۵/۰
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  ندارد .

 

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        تکنولوژی آموزشی

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                   شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش

 

هدف کلی دوره : آشنایی با شیوه های بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با شیوه های بکارگیری تکنولوژی آموزشی در حیطه دانشی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) :

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۱۶ ساعت
تئوری عملی
۱ تعاریف تکنولوژی آموزشی ۱
۲ نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری ۱
۳ تشریح مفهوم یادگیری ۱
۴ اصول یادگیری ۱
۵ اصول اولیه در برنامه ریزی درسی ( طرح درس – سازماندهی دروس ) ۴
۶ تعریف رسانه و انواع رسانه ها ۲
۷ رسانه های یاددهی – یادگیری ۱
۸ انواع وسایل کمک آموزشی و نحوه بکارگیری آنها ۲
۹ انواع روش های آموزشی ۳
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

توصیه های ویژه :

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  از طریق پیش آزمون و پس آزمون

 

 

 

عنوان دوره آموزشی :        اصول مدیریت و سرپرستی

 

کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                   شرایط شرکت کنندگان :  مدیران و سرپرستان

 

هدف کلی دوره : آشنایی با اصول و شیوه های نوین مدیریت

 

 

هدف جزیی دوره : آشنایی با اصول و شیوه های نوین مدیریت در حیطه دانشی و نگرشی

 

 

اهداف رفتاری دوره :(شرایط و موقعیت-ملاک-قابل مشاهده) :

 

سرفصل دوره :

 

ردیف محتوای دوره مدت دوره :  ۱۶ ساعت
تئوری عملی
۱ مروری بر مفاهیم مدیریت و سرپرستی ۱
۲ ویژگی های سازمان های آینده ۱
۳ سیر تحول اندیشه مدیریت ۲
۴ برنامه ریزی عملیاتی ۲
۵ شیوه های سازماندهی نوین ۲
۶ نحوه برقراری ارتباط با نیروی انسانی ۲
۷ هدایت و ایجاد انگیزش در کارکنان ۲
۸  نظارت و نحوه کنترل عملکرد کارکنان ۲
۹ کارگاه آموزشی بر مبنای مسائل سازمان ۲
 

روش های آموزشی مورد استفاده :    سخنرانی – کارگاهی ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

 

 

توصیه های ویژه :

 

 

وسایل آموزشی مورد نیاز :  کامپیوتر –  ویدئو پروژکتور

 

 

نحوه چیدمان کلاس :  معمولی

 

 

نحوه آزمون :  از طریق پیش آزمون و پس آزمون

 

 

ارائه دهنده : علی خویه

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم ۱۲ عنوان  کتاب مرجع کاربردی و تخصصی ، با ۱۶ سال تجربه اجرایی  و عملیاتی، عضو انجمن های معتبر جهانی ،

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا